วันนี้... เราให้ "พรุ่งนี้" ที่ดีกว่ากับน้องได้

เมื่อเสื้อยืด 1 ตัว เป็นได้มากกว่าแค่เสื้อยืด

เมื่อการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กยากไร้ ทำได้ง่ายๆ สบายใจ ไม่ผูกมัด

... และสนุก เหมือนคุณเลือกเสื้อยืดตัวโปรด

เพราะ ทุกๆ 1 ตัวที่คุณเลือกซื้อ จะกลายเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง 1 คนได้เรียน 1 เดือน

อนาคตของชาติ... เรามีส่วนช่วยได้...วันนี้เลย

ToMorroW is better.Issues

ความยากไร้ ทำให้เด็กไทยจำนวนมากไม่ได้เรียนต่อ แม้ภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรี 15ปี จะดีแค่ไหนหากคุณจะเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีกว่านั้นแก่พวกเขาได้ง่ายกว่าที่เคย

Solution

เสื้อยืด 1ตัว จะไม่ใช่แค่เพียงเสื้อ1ตัวอีกต่อไป แต่ช่วยส่งเด็กยากไร้เรียนหนังสือได้

Shop

เลือกเสื้อยืดที่ถูกใจ เพื่อส่งต่อน้ำใจให้เด็กยากไร้
ได้เรียนหนังสือ

EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 225 ดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในพื้นที่ชนบทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

Achievement

เป้าหมายระยะยาว ของเราคือการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อชั้น ม.1

FAQ

คำตอบสำหรับคำถามที่คุณมี และการทำงานของเรา

มอบโอกาสได้ทุกวัน
จำนวนน้องที่ได้รับโอกาสจากโครงการนี้

XXX

จำนวนเด็กที่ต้องการได้รับทุนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม1 /2560

1283

จำนวนเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว 

XXX

จำนวนวันที่เหลือเพื่อหาทุน