"ToMorroW" มีจุดกำเนิดจากความตั้งใจเป็นธุรกิจเพื่อสังคม
เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากไร้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีใหม่
เราเกิดขึ้นจากคำถามที่ว่า "ทำไม" ประเทศเราคนจนก็ยังจนอยู่
"ทำไม" ประเทศเรา ""มี" ทุกอย่าง แต่การพัฒนายังช้ากว่าบางประเทศในภูมิภาค

คำตอบหลักๆอยู่ที่ "คน" ทางเดียวในการพัฒนาประเทศ คือ ต้องให้ "การศึกษา"
กับคน แต่ ก็ยังมี "คนด้อยโอกาส" ที่ไม่ได้เรียนจนจบอยู่ดี แม้จะมีโครงการเรียนฟรี
ก็ตาม นอกจากนี้ เด็กที่ไม่มีโอกาสเรียน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ไม่มีอาชีพมั่นคง
ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาจุนเจือ หนำซ้ำบางครอบครัวยังมีปัญหาชีวิตด้วย
จากปัญหาเหล่านี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า เด็กที่ไม่ได้เรียนในวันนี้ เมื่อเติบโตขึ้นมี
ครอบครัว ลูกของพวกเขาย่อมมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้เรียนเช่นกัน แต่ถ้าพวกเขา
มีโอกาสได้เรียนหนังสือ อย่างน้อยก็สามารถสร้างอาชีพ และสามารถจัดการชีวิต
ได้ดีขึ้น เมื่อประเทศเรามีคนได้เรียนต่อสูงขึ้นเรื่อยๆ สังคมจะได้ประโยชน์ และ
ประเทศชาติโดยรวมจะดีขึ้นด้วย


เราจะทำอะไรได้บ้าง?

ในเมื่อ "ความรู้" คือสิ่งที่รับประกันอนาคตที่ดี แล้วเราจะช่วยให้ "เด็กๆ" ได้เรียนอย่างไรดี?
ถ้าจะต้องไปเรี่ยไรเงินจากคนอื่น ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ถนัด และที่สำคัญคือ "ไม่ยั่งยืน" เราจึงสร้าง
"ToMorroW" ขึ้น เพื่อทำสิ่งที่เราถนัดและมีประสบการณ์ นั่นก็คือ "เสื้อยืด" โดยออกแบบ
ให้มีดีไซน์ ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งเสื้อยืดเพียง "1 ตัว" ที่คุณซื้อไปสามารถต่ออายุการศึกษาส่งให้เด็ก "1 คน" มีโอกาสไปโรงเรียนอีก "1 เดือน" คุณสามารถช่วยเหลือเด็กๆได้โดยไม่ต้องควักเงินเป็นหลักพัน แต่เราจะรวบรวมเงินจากการขายเสื้อยืดทุกๆ ตัวหลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้แก่มูลนิธิ EDF เพื่อส่งต่อให้แก่เด็กๆ ที่ต้องการเรียนหนังสือแต่ขาดทุนการศึกษา

นอกจากนี้ เราเลือกบริหาร "ToMorroW" แบบนักธุรกิจมืออาชีพ บริหารต้นทุนและรายได้
เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้ ถ้าองค์กรอยู่ได้ สิ่งที่ทำอยู่ก็จะเกิดความ "ยั่งยืน" และ
"บรรลุเป้าหมาย" สามารถหาเงินมาช่วยเหลือเด็กๆ ได้อย่างต่อเนื่อง คนซื้อได้ซื้อของ
ในราคาที่ สมเหตุสมผล และได้เห็นชัดเจนว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยใคร หรือเปลี่ยน
ชีวิตใครได้บ้าง

"เด็ก" คือ อนาคตของชาติ เราขอชวนทุกคนร่วมมอบอนาคตที่ดีให้กับพวกเขา เพื่ออนาคต
ที่ดีของพวกเราทุกคน "ToMorroW" จึงหมายถึง วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของเด็กๆ
เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีของชาติ