คุณรู้ไหม? แต่ละปีมีเด็กไทยจำนวนมาก ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งๆที่รัฐให้เรียนฟรี "ความยากไร้" ของครอบครัวคือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียน แม้ภาครัฐจะมีนโยบายให้เรียนฟรี 15 ปี อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ แต่เด็กด้อยโอกาส ยากไร้ ไม่มีแม้แต่ "ต้นทุน" ที่จะใช้เป็นค่าเดินทางเพื่อเข้าถึงโอกาสที่รัฐจัดไว้ให้ ไม่มีแม้กระทั่งค่าอาหารกลางวันเพื่อดับความหิวระหว่างเรียน

นอกจากนี้ ยังมีค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ค่าเรียนเสริมทักษะ ที่เงินอุดหนุนจากภาครัฐไม่ครอบคลุม และนั่นทำให้การศึกษาขั้นสูงสุดของเด็กจำนวนมาก จบลงที่ชั้น ป.6 ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นต่ำของประเทศ และนี่คือความสูญเสียของประเทศ ปีแล้ว ปีเล่า... สูญเสียโอกาสในการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ


จากข้อมูลของ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
มีเด็กเข้าขอรับทุนการศึกษาในปี 2558 ทั้งหมด 9,919 คน
ทั้งคือเด็กที่รักเรียน อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีเงินไปโรงเรียน

ที่สำคัญในจำนวนนี้ มีถึง 655 คน ที่จบชั้น ป.6 และไม่สามารถเรียนต่อชั้น ม.1 ได้ ทั้งๆ
ที่การได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่จะต่อยอดการศึกษาไปสู่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายอาชีพ เพื่อเป็นต้นทุนความรู้ สำหรับสร้างอาชีพ สร้าง
อนาคต... แต่น้องๆ กลับไม่สามารถคว้าอนาคตนั้นได้


Odoo image and text block

ความหวังเดียวที่มี และเป็นความหวังสุดท้าย คือ

การได้รับทุนในรอบเทอม2 ของปีการศึกษา
2558 ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่เพียง 2 เดือน

จะดีแค่ไหนหากคุณจะเป็นผู้ให้โอกาสแห่งอนาคตที่ดีกว่านั้นแก่พวกเขา พวกเรา ToMorroW 
จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF  จัดทำโครงการที่ให้เราทุกคนได้ร่วมกันส่งน้องเรียน โดยเสื้อ 1 ตัว
จะกลายเป็นทุนการศึกษาส่งน้องเรียนได้ 1 เดือน อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การให้ครั้งนี้ จะช่วยประคับประคองเด็กคนหนึ่งให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้ที่เขามี เพื่อหลุดพ้น
จากโลกที่โอกาสเข้าไปไม่ถึง และมี "วันพรุ่งนี้" ที่ดีกว่า